วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

                                                    เกี่ยวกับฉัน
        
       
     การที่ฉันเป็นคนแบบที่ทุกคนเห็นมันมีเหตุผลหลายอย่างประกอบกัน  ซึ่งทำให้ฉันกลายเป็นคนค่อนข้างแรงและไม่เคยเลยที่จะแคร์คำพูดของใครว่าจะมองและพูดถึงฉันยังไง
นั้นเกิดจากการที่เรานำคำพูดของคนอื่นมาคิดมากจนเกินเหตุ ทำให้ฉันไม่เก็บมาคิดมากและนำมันมาเป็นแรงผลักดันว่าจะทำชีวิตนี้ให้ดีที่สุด เพื่อที่จะไดพิสูจน์ให้คนคนที่เคยดูถูกได้เห็น ถึงแม้ผลมันจะออกมาไม่ดีแต่ฉันก็ได้พยายามถึงที่สุดแล้ว